Prijsbepaling

Maarn Translations hanteert scherpe, vaste woordtarieven waarbij de totaalprijs van de vertaling gebaseerd is op het aantal woorden in de doeltaal. Het aantal woorden wordt geteld per computer en wijkt in de meeste gevallen af van het aantal woorden in de brontaal. Het redigeren / corrigeren van teksten wordt uitgevoerd tegen een vooraf af te spreken vast uurtarief.

Wilt u globaal weten wat het kost om een tekst door Maarn Translations te laten vertalen? Vul dan het offerteformulier in en u ontvangt van ons een vrijblijvende offerte, inclusief leveringstermijn.

In de meeste gevallen is het echter wenselijk dat wij eerst de te vertalen tekst zien om te kunnen bepalen wie de vertaling zou kunnen uitvoeren en hoeveel tijd daarmee gemoeid is. U kunt de te vertalen tekst dus ook per e-mail, fax, e-fax of post naar ons sturen, zodat wij een passende offerte voor u kunnen maken.

Ten overvloede vermelden wij nog dat alle door ons ontvangen teksten strikt vertrouwelijk worden behandeld. In specifieke gevallen ondertekenen wij graag een geheimhoudingsverklaring voor zowel Maarn Translations als voor haar vertalers.

Bij grotere opdrachten (> 10.000 woorden) verlenen wij een interessante korting. Ook is het mogelijk om, bij meerdere kleinere opdrachten per jaar, de opdrachten op te nemen in een spreadsheet en bij overschrijding van een afgesproken aantal woorden per talencombinatie met terugwerkende kracht een korting/bonus uit te keren.

Merel Hageman - laatste wijziging juni 2009

Disclaimer | Sitemap