Redactie en correctiewerk

Ook het redigeren en corrigeren van teksten in alle talen hoort tot het dienstenpakket van Maarn Translations. Hierbij kan het gaan om controle op spelling en grammatica maar ook op consequent gebruik van terminologie. Daarbij kunnen wij de door ons voorgestelde wijzigingen inzichtelijk maken via track changes.

Ook kunnen wij drukproeven controleren, waarbij de controle van drukproeven van door ons vertaalde teksten kosteloos is.

Merel Hageman - laatste wijziging juni 2009

Disclaimer | Sitemap