Speciale projecten

Naast projecten op commercieel, juridisch, technisch, medisch, economisch en milieutechnisch gebied verzorgt Maarn Translations ook speciale projecten.

Boeken

Wij hebben ervaring opgebouwd met het vertalen van informatieve boeken (tot nu toe medisch en HR management). Wij hanteren daarbij de volgende werkwijze: Wij vertalen allereerst de inleiding van het boek. Na akkoord van de opdrachtgever voor de gebruikte terminologie leveren wij de vertaalopdracht per hoofdstuk aan. Na ieder hoofdstuk volgt een akkoord van de opdrachtgever voor voortgang van het project. Hierdoor wordt de stijl van vertalen gedurende het project bewaakt.

Brochures

Uw bedrijfsbrochures kunnen wij in het door de drukker gewenste format aanleveren. Zo werken wij onder andere met QuarkXPress en InDesign. Ook hebben we ervaring met het online vertalen van brochures. Als extra service bieden wij aan de drukproef van de door ons vertaalde brochure kosteloos te controleren.

Websites

Het vertalen van websites vergt inzicht in de opbouw van de betreffende website. Hiertoe analyseren wij de te vertalen site en leveren de vertaalde tekst in Word-format aan. Indien gewenst kunnen wij de vertaling ook direct op uw website invoeren.

Merel Hageman - laatste wijziging juni 2009

Disclaimer | Sitemap